Vår vision

Vår vision här Inspiro event är att alla ska finna vägen fram till ett rikare och mer andligt liv. Precis på samma sätt som inom politiken finns det egentligen bara en enda sann väg som alla borde vandra. Under perfekta omständigheter skulle det naturligtvis inte vara möjligt för någon att avvika från den sanna vägen (inte utan “kännbara” konsekvenser i varje fall).  Men dessvärre är vi ännu inte där idag (även om många sentida förändringar i samhällsutvecklingen och den offentliga debatten tyder på att vi är på väg åt rätt håll). Vi här på Inspiro Event ska under alla omständigheter göra vårt bästa för att upplysa, inspirera och leda, särskilt jag Östen Klintskog som är den som är huvudsakligt ansvarig för innehållet på den här sidan.

Detta är jag, Östen Klintskog.

Detta är jag, Östen Klintskog.

 

Läs de senaste inläggen på våran blogg eller kontakta oss här.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *