Förmågan att förutspå framtida skeenden

Att kunna förutsäga framtiden är något som har gjort sedan man urminnes tider. Människan har alltid velat veta något om framtiden, om vi kommer att finna lyckan eller råka ut för något obehagligt. Vem skulle inte viljas det kan nästan fråga sig.

Det finns många förutfattade meningar om hur det egentligen fungerar det här med att förutspå saker om ännu skett. Vissa tror att en persons namn eller hur många bokstäver som ingår i dennes namn, kan vara avgörande indikationer på vad deras framtid har i beredskap för dem. En annan tanke är att ojämnheter i kraniet (spirituell frenologi) ska kunna ge ganska korrekta ledtrådar om vad som väntar för denna person. Denna teori var mycket populär även bland högt utbildade amerikaner och européer i 1800-talet.

afterlife2

Sanningen är det faktiskt finns ett antal olika metoder medium kan använda för att förutsäga framtiden. Några av det mest populära exemplen är numerologi, tarotkort, spådomar i kaffesump, etc., men det finns många andra varianter som åtnjuter stor prestige i vissa kretsar. Att spå i handflatans linjer är en modell som aldrig tycks falla ur modet. Klärvoajantism- det är ett ord som är ganska så rättvisande enligt min mening. Klärvoajanter, alltså människor som har förmågan att se både det förflutna och framtiden i andra, helt enkelt genom att så att säga, “ansluter” energier som ger dem bilder, känslor eller ord om vad som väntar. Det påstås att vi alla har förmåga i oss, men att de flesta av oss måste träna dem att använda dem.

Child-concentrating

Är det så otroligt egentligen? Hur många har vi inte följt vår så kallade intuition och det har visat att det var ett klokt val? Och hur många gånger har vi inte gissa vem som ringer innan vi ser numret på displayen, och utan att vänta på ett samtal från personen just då? Ja, vi har gott allihop.

Vårt råd är att du ägnar mycken tid och energi åt att leta efter människor som absolut har den i sig själv, och som väljer att dela sina kunskaper med dig och mig när vi vill ha det. Jag rekommenderar dem mycket tillräckligt; de är vänlig och professionell, och jag har verkligen haft stor nytta av dem då och då.

Gå till inspiroevent.se

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *