Brist på avståndstagande i andevärlden

Vi har tidigare skrivit om bristen på demokratisk insyn i andevärlden och vi står fast vid att det är ett betydande problem. Det är också oklart vilka tendenser som råder i andevärlden överlag. Kan man anta att alla andar tagit avstånd från DDR? Jag är inte så säker på det om jag ska vara helt ärlig, man kan snarare anta att gamla DDR-apologeter som hyllade Hoenecker när de var i livet försätter att göra så även då de passerat över till den andra sidan. Å andra sidan, torde den här problematiken gälla även bland andar på den andra sidan av det ideologiska spektrumet. Om vi antar att Lars Werners ande svävar en smula på målet ifråga om exempelvis DDR eller kanske rentav Röda Khmerernas Kambodja är det även rimligt att anta att Gösta Bohmans ande inte helt reviderat sin väl okritiska hållning gentemot apartheidtidens Sydafrika, Rhodesia och kanske även Chile under Pinochet. Bohman var ju länge mest känd för följande bevingade ord (ett citat som för övrigt sammanfattar dagens moderater och deras nuvarande politik skrämmande bra):

De kan ju bo i plåtskjul och äta bananer”

Ja, ni vet om att folk i sydligare länder, eller negrer med Bohmans och moderaternas vokabulär, inte behövde bistånd eftersom det är så varmt i Afrika. Som sagt jag tvivlar starkt på att Bohmans ande reviderat den här uppfattningen. Det är faktiskt till och med sannolikt att avlidna högermänniskor blivit än mer reaktionära i sina åsikter när de träffat tidigare avlidna på den andra sidan som kan ha påverkat dem. Anta att Gösta Bohmans ande stöter ihop med Reinhard Heydrichs ande på den andra sidan. Heydrich var som bekant en otäck typ och jag tror inte vi kan ta för givet att Bohman har mod att stå upp mot den avlidne nazisten. Kanske försöker Bohman rentav vara till lags genom att hålla med om vissa saker Heydrich-anden häver ur sig. Nu säger jag inte att det garanterat ligger till på det viset, ingen vet säkert. Men det kan definitivt inte uteslutas.

Inför sanktioner mot Gösta Bohmans ande (han ska inte komma undan)
Jag är av den bestämda uppfattningen att vi borde diskutera närmare huruvida Gösta Bohmans ande borde bli föremål för disciplinära åtgärder av något slag. Som jag tidigare nämnt är det inte omöjligt att Bohmans ande springer omkring i andevärlden och kläcker ännu fler rasistiska plåtskjulsuttalanden., Vi vet visserligen inte om det är så, men det kan inte uteslutas. Samtidigt har jag varit i kontakt med ett stort antal experthjälp medium, alltså spådamer och siare som arbetar med andlig kommunikation på ett professionellt plan och ingen av dem, inte en enda har mottagit någon dementi från Bohmans ande.

Det här är förstås beklämmande, än idag vägrar Bohmans ande att ta avstånd från rasistiska uttalanden som han eventuellt inte har gjort. Ska det verkligen få gå till på det viset? Det är upprörande på alla sätt och vis. Ja, vi rasar här på redaktionen. Än mer upprörande blir det om man vidare antar att Bohmans ande kan ha anammat direkt antidemokratiska attityder under tiden i andevärlden. Kanske är han numer emot allmän rösträtt, det finns inget som tyder på det visserligen men det är rent definitionsmässigt ingen omöjlighet. Därför rasar vi ännu mer. Rasar mot bristen uppskattningen för demokratiska principer bland avlidna moderatledare. Upprörande!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *